Často kladené otázky

Základné informácie na jednom mieste

S akými problémami sa môžu na nás rodičia obracať:

Poradňa sa venuje deťom so zdravotným postihnutím (t.j. narušená komunikačná schopnosť, telesné postihnutie, mentálne a zmyslové postihnutie, poruchy autistického spektra atp.) .  Taktiež poskytuje odborné služby bežným deťom s rôznymi typmi problémov v učení  a v správaní (deťom s poruchami učenia, deťom ktoré sa ťažko sústredia alebo nestačia bežnému tempu v škole, nedokážu samostatne pracovať, majú problémy v niektorých predmetoch, sú  hyperaktívne alebo naopak majú zníženú aktivitu atp.). 

Akým spôsobom / terapiami / deťom pomáhame:

Akákoľvek terapia či náprava problému by mala začínať podrobnejším zorientovaním sa v ťažkostiach dieťaťa – t. j diagnostikou. Rodičia by sa mali vzdať svojich obáv z návštevy poradenského zariadenia, nakoľko keď sa zistí v čom je problém ich dieťaťa, je to priama cesta k jeho riešeniu. Dieťa začne lepšie prosperovať doma i v škole, keďže rodičia i učitelia získajú informácie akým spôsobom ho viesť, čo by mu pomohlo na vyučovaní, ako sa s ním učiť doma, či  ako si poradiť s jeho správaním.

Môžu sa tiež zúčastňovať terapeutických sedení pre problémy v správaní, alebo emocionálne problémy, či ťažkosti súvisiace so stresom. Poradňa sa odborne orientuje hlavne na deti zvýšene aktívne, neposedné, impulzívne, ktoré pre tieto svoje charakteristiky majú problémy v škole, alebo sú ťažko zvládnuteľné aj doma.

Centrum poskytuje  aj biofeedback a neurofeedback terapiu, ktorá je považovaná za jednu z najúčinnejších terapeutických metód pri riešení problémov s pozornosťou, učením, nepokojným správaním u detí, osvedčila sa aj ako metóda pri riešení nervozity, úzkosti, psychického napätia.

Aký je najčastejší problém u detí:

Približne 20٪ detí ma nejaký väčší, či menší problém v učení, správaní, či  emóciách. V predškolskom veku je to často správanie, emočné prežívanie, či komunikácia a nadväzovanie vzťahov s rovesníkmi. Dieťa je napríklad  neposlušné, ťažko zvládnuteľné, príp. trpí rôznymi strachmi, úzkosťami, alebo sa nedokáže tak  rýchlo zaradiť do kolektívu ostatných detí  v škôlke, má problém v komunikácii a nadväzovaní vzťahov v kolektíve. Príp. má ešte pred nástupom do školy problémy s rečou – výslovnosťou a to naznačuje budúce problémy pri písaní a čítaní. V mladšom a strednom školskom veku sú to jednoznačne problémy s čítaním, písaním, pozornosťou, hyperaktivitou, pomalým tempom práce (dieťa nestíha za ostatnými). Veľmi často je problém aj so správaním v škole, kde sa deti nedokážu prispôsobiť režimu, pravidlám, požiadavkám. V puberte sú to rodičom dobre známe problémy  so správaním, či výkyvmi v emočnom prežívaní. Pri prechode na 2. stupeň majú niektoré deti problém adaptovať sa na zvýšené nároky a iný štýl učenia a výrazne sa im zhorší prospech.

Vyriešia sa problémy detí ako vyrastú?:

Rodičia často podľahnú mylnej predstave, že deti z ťažkostí  v učení, reči, správaní, či emóciách  vyrastú alebo problém zmizne len tak…sám od seba. Áno aj to sa niekedy môže stať – ale stáva sa to zriedka. Čo vidíme v poradenskej praxi denne, že problém dieťaťa sa zafixuje, zhorší, vzniknú ďalšie pridružené ťažkosti a  často sa vlečie až do dospelosti, nezriedka  celým životom. Problémy v detskom veku rozhodne nie je dobré podceňovať a čím je dieťa mladšie, tým je možné viac urobiť pre ich nápravu.

Rodičia majú rôzne strachy – že svoje dieťa „označkujú“ ako problémové,  cítia to ako svoje zlyhanie, tak problém popierajú… A takto často premeškajú  správnu dobu pre účinnú pomoc svojmu dieťaťu.

Nenašli ste odpovede na svoje otázky? Kontaktujte nás priamo a radi Vám pomôžeme.