Harmonický rozvoj schopností dieťaťa s Katkou

katk

Ponúkame Vám stimulačný program pre deti vo veku od 3-7 rokov, zameraný na:

Sluchové a zrakové vnímanie

Sluchové rozlišovanie/pamäť

 • roztlieskavanie slov a zvukov, dĺžka a intenzita zvuku,
 • napodobňovanie rytmu, rytmické štruktúry,
 • určovanie prvej a poslednej hlásky v slove, hry s abecedou,
 • skladanie a rozkladanie slov, hry s obrázkami.

 

Zrakové rozlišovanie/pamäť

 • triedenie a hľadanie, čo do skupiny nepatrí,
 • vyhľadávanie rovnakých obrazcov, figúr na pozadí,
 • odlíšenie rozdielneho obrázka z rady rovnakých,
 • skladanie obrázkov a tvarov, doplnenie chýbajúcich častí,
 • tréning pohybu očí po riadku, určovanie farieb a odtieňov.

Priestorová orientácia

 • orientácia na vlastnom a cudzom tele,
 • orientácia v makro a mikro priestore,
 • predložkové väzby,
 • vyhľadávanie vecí na obrázku,
 • pravo-ľavá orientácia,
 • prepájanie hemisfér.

Predmatematické predstavy

 • tvorenie skupín prvkov podľa zadania,
 • porovnávanie množstva, dĺžky, šírky, veľkosti,
 • menej-viac-rovnako,
 • základné geometrické tvary a hry s nimi,
 • triedenie podľa kritérií, čo do skupiny nepatrí, logické myslenie.

Poznávacie funkcie

 • podpora poznávania, myslenia a logického úsudku,
 • nácvik aktivizácie a zapojenia pamäti a pozornosti,
 • podpora koncentrácie pozornosti a schopnosti dokončiť úlohu (výdrž pozornosti),
 • rozvoj pracovnej a krátkodobej pamäti,
 • rozvoj slovnej zásoby a porozumenia reči,
 • oboznamovanie sa s písmenami abecedy,
 • rozvoj tvorivého myslenia.

Motorika

HRUBÁ MOTORIKA

JEMNÁ MOTORIKA

GRAFOMOTORIKA

VIZUOMOTORIKA

  • rozvoj hrubej motoriky,
  • rozvoj jemnej motoriky,
  • cvičenia rozvíjajúce správne pracovné návyky,
  • vyvodzovanie správneho úchopu ceruzky,
  • uvoľňovacie a rozcvičovacie grafomotorické cviky,
  • hry a cvičenia rozvíjajúce vizuomotorickú koordináciu (súčinnosť oka-ruky),
  • hravé aktivity zamerané na prepájanie hemisfér.

Dychové a uvoľňovacie cvičenia

Podpora psychického uvoľňovania a stimulácie pozornosti.

AUTOGÉNNY TRÉNING

 • nácvik svalového uvoľnenia,
 • uvedomovanie si dychu, a nácvik bráničného dýchania.

MINDFULNESS

 • všímavé počúvanie,
 • všímavé pozorovanie,
 • všímavý pohyb,
 • uvedomovanie si fyzického tela,
 • všímavosť pri činnostiach.

Viac info:

Certifikáty a osvedčenia PaedDr. Kataríny Marettovej.

Inšpirácie, materiály a spolupráca u nasledovných odborníkov.

Telefón

0907 039 930

Email

katarina.melova@gmail.com

Inšpirácie, materiály a spolupráca u nasledovných odborníkov:

Mgr. Martina Kolmanová

CELOSTNÍ KOMUNIKACE https://celostnikomunikace.cz/
LOGOPEDIE S ÚSMĚVEM https://www.logopediesusmevem.cz/

Mgr. Ludmila Leinweberová

Mgr. Milada Smutná

CELOSTNÍ KOMUNIKACE https://celostnikomunikace.cz/
LOGOPEDIE S ÚSMĚVEM https://www.logopediesusmevem.cz/

PhDr. Denisa Bödöková

KLINICKÝ LOGOPÉD https://vlavici.sk/webinare

Mgr. Hana Kolníková

ROZVOJ DIEŤAŤA https://rozvojdietata.sk/

Mgr. LUCIE TOMÁŠKOVÁ

RUST SPOLEČNĚ https://rustspolecne.cz/

Ing. Michaela Drábková Ph. D.

PRŮVODCE KE KVALITNĚJŠÍMU ŽIVOTU DĚTÍ
NEBO …K DLOUHODOBĚ ŠŤASTNÉMU ŽIVOTU NAŠICH DĚTÍ
Michaelad@seznam.cz

MGR. ANDREJ JELENÍK

MINDFUL- PORADENSTVO A TRÉNINGY VŠÍMAVOSTI https://mindful.sk/

INSPIRE ACADEMY

KURZY, WEBINÁRE, ŠKOLENIA, WORKSHOPY, SEMINÁRE AJ KONFERENCIE, ČI UŽ NA TÉMY, KTORÉ SA NÁS ŽIVO DOTÝKAJÚ, ALEBO Z OBLASTÍ, KTORÉ STOJÍ ZA TO OBJAVOVAŤ https://tootoot.fm/sk/

Čerpanie materiálov a pomôcok:

INFRA SLOVAKIA https://www.infraslovakia.sk/

HRAVÁ ŠKÔLKA- LERNI https://www.hravaskolka.sk/

SMART MOUTH- logopedická pomôcka https://smartmouth.eu/

MGR. VĚRA GOŠOVÁ- LOgošík https://www.logosik.cz/

VÝUKOVÉ MATERIÁLY www.vyukovematerialy.com

AKTIVITY BODKY DODKY (tvorba zaujímavých a inovatívnych materiálov)

BIBIANA ONDERIŠINOVÁ (tvorba laminovaných zošitov na suchý zips)

MGR. JIŘINA BEDNÁŘOVÁ (publikácie zaoberajúce sa diagnostikou a rozvojom jednotlivých oblastí dieťaťa)

PREDŠKOLÁK (Komplexné vybavenie materských škôlok) https://predskolak.eu/