Informácie

Riaditeľka: Mgr. Silvia Papalová
Zriadovateľ: Mgr. Silvia Papalová
IČO: 42213762
DIČ: 2023093402

Bankové spojenie - ČSOB a.s.

IBAN: SK18 7500 0000 0040 1185 3859

Telefón

0915 625 500

Adresa

Hviezdoslavovo námestie 2190, 026 01 Dolný Kubín

Email

scsppdk@gmail.com

Pracovné hodiny

Pondelok - Piatok: 8:00 - 16:00
Sobota: len objednaní klienti

Kontaktný formulár