Centrum vykonáva poradenstvo

pre rodiny a školy, diagnostikuje príčiny problémov u detí, vykonáva nápravu problémov, neurofeedback terapiu, ďalšie terapeutické služby nielen pre deti so zdravotným znevýhodnením, ale aj pre bežných žiakov s ťažkosťami v učení, správaní, reči, pozornosti atď…

Centrum je zaradené v sieti škôl a poradenských zariadení MŠ SR

Od 1. 9. 2010. Súkromné poradenské centrá majú rovnaké kompetencie ako štátne poradenské centrá. Naše odborné služby pre zapísaných klientov sú poskytované bezplatne (okrem neurofeedback terapie, kde je doplatok klienta).

Zistite viac:

Ponuku našich služieb si môžete pozrieť zakliknutím možnosti „Naše služby“.

Nie ste si istý alebo máte obavy z návštevy nášho centra? V sekcií často kladené otázky nájdete odpovede na väčšinu bežných otázok.